حقایق روغن موتور

 

کار اصلی روغن موتور چیست؟

کار اصلی روغن موتور در ماشین جلوگیری از بهم خوردن و سایش قطعات فلزی به یکدیگر و همچنین پخش کردن گرمای تولید شده از این حرارت و انتقال حرارت بالا و دور نگه داشتن آن از چرخه احتراق است. به علاوه، یک روغن موتور خوب باید قادر باشد تا ذرات را درخود معلق نگه دارد؛ ذرات مواد حاصل از احتراق سوخت، مانند سیلیس (اکسید سیلیکون) و اسیدها که خود باعث تمیز شدن موتور هستند و تمام این کارها را باید در دمای بسیار بالا انجام دهد.

  

روغن ترکیبی یا معدنی

 روغن معدنی روغن تصفیه شده ای  است که از مادر طبیعت به دست می آید. روغن ترکیبی (سنتتیک) روغنی است که کاملا توسط متخصصین شیمی در آزمایشگاه های شرکت های روغنی درست شده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به جدول پایین مراجعه نمایید.

نوع دیگر آن نیمه سنتتیک است. ترکیب نوع های متفاوت مشکلی ندارد اما کار عاقلانه این است که زمان تغییر یا تعویض روغن، آنها را بطور کامل عوض کنید به جای آنکه آنها را باهم ترکیب کنید.

 

چند تا نکته که باید بدانید؟

اگر چند سال است که با روغن معدنی رانندگی میکنید بطور ناگهانی و بدون آمادگی به روغن سنتتیک سوییچ نکنید.

اگر از روغن سنتتیک استفاده می کنید به روغن های معدنی بطور ناگهانی رو نیاورید.  موتور شما ممکن است نتواند با کاهش روان کننده ها و افزودنی های روغن های سنتتیک و نبود آنها دوام بیاورد. بنابراین بهتر است ابتدا از یک روغن نیمه سنتتیک استفاده نموده سپس سوییچ کنید.

 روغن های معدنی لایه نازکتری از ذرات معلق را دارند و این به این معناست که اگر به روغن های سنتتیک رقیق تر سویچ کنید موجب می شود که رینگ پیستون نشتی داشه باشد  و سبب زدن پیستون یا  لرزش پیستون یا میل لنگ شود. 

 

یک راهنمای سریع درخصوص درجه روغن


فول سنتتیک

مشخصه

0W-30
0W-40
5W-40

دوستار طبیعت
افزایش قدرت و کارایی موتور
محافظت کامل  از موتور دربرابر ته نشینی و رسوب
اطمینان از استارت در هوای سرد و گردش سریع در هوای یخزده

نیمه سنتتیک

مشخصه

5W-30
10W-40
15W-40

محافظت بهتر
محافظت خوب در 10 دقیقه اول استارت
 اطمینان از کاهش رسوب در موتور 

کاهش فواصل زمانی تعویض روغن  

معدنی

ماهیت

10W-40
15W-40

محافظت ابتدایی از خودرو
نیاز بسیار به تعویض روغن