همه ما می دانیم که اتومبیل های ما برای کارکرد بهینه، نیاز به روغن موتور دارند. نقش روغن موتور حفظ روانی قطعات متحرک موتور در برابر خوردگی و زنگ است و امروزه وجود مواد افزودنی در روغن موجب تمیز نگه داشتن آنها از لجن و کثیفی می گردد.