روغن موتور دقیقا چه کاری انجام می دهد

 

کار اصلی روغن موتور در ماشین جلوگیری از بهم خوردن و سایش قطعات فلزی به یکدیگر و همچنین پخش کردن گرمای تولید شده از این حرارت و انتقال حرارت بالا و دور نگه داشتن آن از چرخه احتراق است. به علاوه، یک روغن موتور خوب باید قادر باشد تا ذرات را درخود معلق نگه دارد؛ ذرات مواد حاصل از احتراق سوخت، مانند سیلیس (اکسید سیلیکون) و اسیدها که خود باعث تمیز شدن موتور هستند و تمام این کارها را باید در دمای بسیار بالا انجام دهد.

روغن موتور از ترکیبات شیمیایی - مبتنی بر نفت و غیر نفت سنتز مشتق شده است. روغن موتور امروز به طور عمده با استفاده از روغن پایه متشکل از هیدروکربن های مخلوط، polyalphaolefins (PAO) و الفین polyinternal (PIO) تشکیل شده است ، در نتیجه ترکیبات آلی شامل از کربن و هیدروژن هستند . روغن پایه برخی از روغن موتور هایی با عملکرد بالا حاوی 20 درصد وزنی شان را استرesters تشکیل میدهد.

عملکرد اصلی این روان کننده ها کاهش سایش قطعات است . همچنین آنها مانع خوردگی قطعات موتور شده وآنها را تمیز می نماید و سبب خنک نگه داشتن موتور با دور کردن گرما از قطعات متحرک می باشد.