توصیف

استارت سریع و آسان، محافظت بالا در برابر خوردگی و رسوبات بر روی قطعات، افزایش عمر موتور و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، دارای غلـظت بالـا و پایداری فیلم روغن در فصـل تابـستان

با سطح کیفی API S6 به منظور استفاده در کلیه موتور سیکلت های دو و چهار زمانه تولید می گردد. این محصول در تمام فصول سال قابل استفاده است.