پرسیدن یک سوال

روغن موتور دیزلی

API CI4 SAE 15W40
Golden-SAE 15W40