توصیف

فرموله شده با روغن پایه نیمه سینتتیک و استفاده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی درجه یک ساخت بزرگترین واحدهای شیمیایی جهان، مناسب برای خودروهای دارای استاندارد  یورو 3 به بالا، استارت سریع و آسان موتور در هوای سرد زمستان، پایداری غلظت فیلم روغن در هوای گرم تابستان، روانی و آسانی کار موتور و صرفه جویی در سوخت، محـافظت موتور در مقـابل اکسـیداسیون و اصـطکـاک، چـهار فصـل، مناسب برای خـودروهای تولـید شـده از سال 2002 به بعد و خـودروهای مجهز به سیـستـم EGR تایید شده کمپانی مرسدس بنز آلمـان (MB228.3).مطـابق با اسـتاندارد کمپـانی های VOLVO-MAN 

 

روانـی و آسـانی کـار موتـور، صـرفه جـویی در مصـرف سوخت، کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق ناقص موتـور، محافظت عالی موتـور در بـرابـر اکســیداسیون و نیــتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی در موتور، کاهش اصطکاک و استهلاک قطعات موتور و حذف رسوبات مضر. تحـت لیسـانس شرکت کاسـپین اینترنشنال   انگلستان.