توصیف

فرموله شده با روغن پایه نیمه سینتتیک و استفاده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی درجه یک ساخت بزرگترین واحدهای شیمیایی جهان، مناسب برای خودروهای دارای استاندارد  یورو 3 به بالا، استارت سریع و آسان موتور در هوای سرد زمستان، پایداری غلظت فیلم روغن در هوای گرم تابستان، روانی و آسانی کار موتور و صرفه جویی در سوخت، محافظت موتور در مقابل اکسیداسیون و اصطکاک، چهار فصل، مناسب برای خودروهای تولید شده از سال 1998 به بعد.تایید شـده کمــپانی مرسـدس بنـز آلمــان (MB228.3) و مطابق با استاندارد کمپانی های VOLVO-MAN-Renault- Caterpilar-Cummins,...