پرسیدن یک سوال

روغن موتورنیمه سینتتیک کاسپین

API SL/CF SAE10W40
motor oli 1